Chuỗi hệ thống

139A Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội